PRINT&FOLLOW

PRINT&FOLLOW

Jak działa Print&Follow ?

1. Polecenie wydruku dokumentu
2. Maszyna bazowa przechowuje dokument.
Wydruk nastąpi po zalogowaniu się na jednej z trzech maszyn: bazowej, 1 lub 2
3. Po zalogowaniu (karta zbliżeniowa, PIN) wydruk podąża do Maszyny 1
4. Użytkownicz wybiera prace do wydruku.    

Licencja Print&Follow    

Aplikacja licencjonowana jest na maszynę. Stantardowa konfiguracja to licencja Print&Follow Manager oraz do 4 licencji Print&Follow Client.
Istnieją dwie wersje Print&Follow: AD i SE , których nie można ze sobą łączyć i do których są osobne licencje.    

Print&Follow SE: Aplikacja bazuje tylko na maszynie, nie wymaga serwera. Logowanie na maszynie za pomocą karty zbliżeniowej, PIN lub hasła.    

Print&Follow AD: Aplikacja instalowana jest na maszynie. Log
owanie na maszynie tylko dla użytkowników zidenyfikowanych w Active Directory.

TEACHING&ASSISTANT

TEACHING&ASSISTANT

Jak działa Teaching&Assistant ?  
 
1. Przygotowanie testu Bubble-Sheet na urządzeniu: ilości pytań, odpowiedzi, arkuszy
2. Po egzaminie testy skanujemy na maszynie z testem wzorcowym
3. Indywidualna ocena ucznia
4. Statystyki z testu: np.: najtrudniejsze pytanie, najlepszy wynik
.

Licencja Teaching&Assistant
Aplikacja licencjonowana jest na maszynę

Test bubble-sheet jest powszechnie stosowanym arkuszem odpowiedzi dla zadań wielokrotnego wyboru. Każdy wiersz to pytanie (1, 2, 3… ). W każdym wierszu oznaczone są możliwe odpowiedzi (a, b, c lub d). Wszyscy uczestnicy testu muszą zamalować odpowiednią literę, która oznacza prawidłową odpowiedź