Przepisy RODO obowiązują już przeszło pół roku. Czy Twoje dane są bezpieczne?